Сучасна дитина. Яка вона?

«Ми такими не були», — часто констатують дорослі, коли спостерігають за дітьми. Справді, сучасні діти зовсім не схожі на своїх батьків і прабатьків. І це — неминучі природні зміни, пов’язані з інформаційними технологіями та бурхливими подіями, свідками яких стають діти. Науковці називають їх поколінням Z. Чим же вони такі особливі? 

У 1991 р. американські вчені Ніл Хоув (Neil Howe) і Вільям Штраус (William Strauss) пояснили, що конфлікт поколінь не пов’язаний із віковими суперечностями. Вони науково обгрунтували й описали теорію, відповідно до якої приблизно кожні 20-25 роківз’являється нове покоління, цінності й поведінка якого відрізняються від попередників. Цінності кожного покоління формують умови виховання в сім’ї, а також макроекономічні й політичні події, що відбулися з представниками покоління до 11-14 років. Різниця в цінностях може породжувати труднощі в комунікації.
Зміна поколінь не відбувається з настанням календарного року.
Отже, розробники теорії виокремлювали такі покоління:
 G. I., або покоління переможців, — до нього належать ті, хто народився в 1903-1918 рр.; їм
притаманні готовність до змін, віра у світле майбутнє, працьовитість, відповідальність,
дотримання ідеології, сімейних традицій, категоричність суджень;
 мовчазне покоління — його представники народилися в 1927-1939 рр.; їхні цінності, як-от
відданість, дотримання правил, честь, терпіння, формувалися в період Другої світової війни;
 покоління Бебі-бумерів — так учені назвали людей, які народилися в період підвищення рівня
народжуваності в післявоєнні роки — 1947-1959 рр.; їхні цінності — оптимізм, орієнтація на
досягнення високих результатів, особистісне зростання, а також колективізм і командний дух;
 Х, або Невідоме покоління, — до нього належать ті, хто народилися в 1968(9)-1980 рр.; їхні
цінності — готовність до змін, можливість вибору, глобальна інформованість, самостійність,
рівноправність статей, неформальність поглядів, пошук яскравих емоцій, прагматизм, високий
рівень матеріальних амбіцій;
 Y, або покоління Міленіум, — це люди, народжені в 1988-1999 рр.; найважливішими для них є
громадянський обов’язок, мораль, відповідальність, негайна винагорода, а також мода; вони
перші опанували сучасні інформаційні технології;
 Z — народжені в 2006(7)-2019 рр.; представники «зети» доволі творчі, винахідливі й амбітні;
на першому плані для них завжди будуть сім’я і дружба; також вони цінують любов, кар’єру і
гроші; тобто представники цього покоління — майбутні «сімейні кар’єристи»; цінності
найстарших представників продовжують формуватися дотепер.
Люди, які народилися в період переходу, належать до так званого Граничного покоління, або Ехо-
покоління.
Сучасні дошкільники — представники покоління Z. Науковці відзначили деякі особливості перебігу
їхніх психічних процесів. Зокрема, вони запам’ятовують не саму інформацію, а шлях до неї. Науковці
помітили негативні зміни в розвитку уваги — середня тривалість її концентрації значно зменшилася.

Учені радять педагогам і батькам організовувати для дошкільників покоління Z можливість активно
пізнавати довкілля — спостерігати, порівнювати, встановлювати предметні зв’язки тощо.
Відзначають також, що в таких дошкільників знижується рівень розвитку сюжетно-рольової гри, що
призводить до недорозвитку вольової сфери дитини. Падає і рівень дитячої допитливості. Дитина —
представник покоління Z може відчувати дискомфорт від дотиків. У неї знижується здатність
співпереживати.
Останнім часом науковці говорять про проблему сенсорної депривації, тобто частковий чи повний
вплив інформаційно-комунікаційних технологій на органи чуття і відчуття дітей. Занурюючись
у мережу інтернет, діти отримують дедалі менше сенсорних сигналів із навколишнього світу. У них
може притуплятися сприйняття запахів і звуків.

(За матеріалами статті «Діти покоління Z, або Яка вона — сучасна дитина» , І. Терещенко, методиста
із дошкільної освіти міського методичного центру управління освіти та науки Славутицької міської
ради Київської області, журнал В/М № 9, 2017р.)